چگونه با حیوان خانگی خود خوب برخورد کنیم :

همه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬بدانند‭ ‬چگونه‭ ‬با‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سایر‭ ‬حیوانات‭ ‬خوب‭ ‬برخورد‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬برخورد‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬حیوان‭ ‬دیگر‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‬

۱- در‭ ‬صورت‭ ‬داشتن‭ ‬حیوانی‭ ‬با‭ ‬پوششی‭ ‬نظیر‭ ‬خز،‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬می‌شود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬آراسته‭ ‬کنید‭.

بعضی‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬آراسته‭ ‬شدن‭ ‬دارند‭.‬اما‭ ‬اگر‭ ‬دوست‭ ‬ندارند،‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬ندهید‭ ‬مگر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬انجامش‭ ‬برای‭ ‬سلامتی‭ ‬او‭ ‬ضروری‭ ‬باشد‭. ‬
با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬حیوانات‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬آراسته‭ ‬شدن‭ ‬ندارند‭ ‬اما‭ ‬بعضی‭ ‬اوقات‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬خز‭ ‬و‭ ‬پوشش‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬گره‭ ‬خورده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬آلوده‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬کنند‭.‬

۲- ‬به‭ ‬آن‌ها به‭ ‬میزان‭ ‬مناسب‭ ‬غذا‭ ‬دهید‭. ‬
مطمئن‭ ‬شوید‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬غذایشان‭ ‬مناسب‭ ‬باشد‭.‬ کمتر‭ ‬بودن‭ ‬غذا‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬عادی‭ ‬سبب‭ ‬گرسنگی‭ ‬حیوان‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬جویده‭ ‬شدن‭ ‬کفش‌های‭ ‬جدید‭ ‬شما‭ ‬توسط‭ ‬سگ‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬شما‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬مواد‭ ‬مغذی‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬نمی‌رسد‭.
‬بیش‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬بودن‭ ‬غذا‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬سبب‭ ‬استفراغ‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬درد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چاق‭ ‬شدن‭ ‬حیوان‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬نقش‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.
‬شما‭ ‬باید‭ ‬بتوانید‭ ‬زمان‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬گرسنه‭ ‬هستند،‭ ‬از‭ ‬زمان‌هایی‭ ‬که‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کنند‭ ‬غذای‭ ‬اضافه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورند‭ ‬تشخیص‭ ‬دهید‭.
تشخیص‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬برای‭ ‬اسبی‭ ‬که‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬که‭ ‬بخواهد‭ ‬تغدیه‭ ‬می‌کند‭ ‬سخت‭ ‬است.
همچنین‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬همستری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬داشتن‭ ‬ظرفی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬غذا‭ ‬برای‭ ‬غذایی‭ ‬بیشتر‭ ‬خواهش‭ ‬می‌کند،‭ ‬پس‭ ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬گرسنگی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬می‌کند‭ ‬تفکیک‭ ‬کنید‭.‬

۳- ‬حداقل‭ ‬روزی‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬ظرف‭‌‬های‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬آ‌ن‌ها‭ ‬را‭ ‬تمیز‭ ‬کنید‭. ‬
این‭ ‬قضیه‭ ‬مشابه‭ ‬ما‭ ‬انسان‌ها‭ ‬می‌باشد‭. ‬ما‭ ‬غذای‭ ‬کل‭ ‬یک‭ ‬ماهمان‭ ‬را‭ ‬دریک‭ ‬ظرف‭ ‬یکسان‭ ‬نخواهیم‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬لیوان‭ ‬یا‭ ‬فنجان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ماگ‭ ‬مشخص‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬ماه‭ ‬نمی‌نوشیم‭.‬

۴- ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬خود‭ ‬توجه‭ ‬کنید‭.‬‭ ‬
حیوانات‭ ‬اهلی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬سگ‌ها‭ ‬به‭ ‬نهایت‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند‭. ‬هرچند‭ ‬این‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬کلی‭ ‬باید‭ ‬حضور‭ ‬حیوانتان‭ ‬را‭ ‬تصدیق‭ ‬کنید‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬گفتن‭ ‬سلام،‭ ‬اسم‭ ‬حیوان،‭ ‬حالت‭ ‬چطور‭ ‬است؟‭‬و‭… ‬واضح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬متوجه‭ ‬حرف‭ ‬شما‭ ‬نخواهند‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬حداقل‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬توجه‭ ‬می‌کنید‭.‬

۵- ‬سگ‌ها‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پرورششان‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬راه‭ ‬ببرید‭.‬‭ ‬
عدم‭ ‬فعالیت‭ ‬کافی‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فیزیکی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬روحی‭ ‬برای‭ ‬سگ‭ ‬مضر‭ ‬است‭. ‬
برخی‭ ‬از‭ ‬سگ‌ها‭ ‬تمایل‭ ‬ندارند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬بمانند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬زنجیر‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬لانه‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬حیاط‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬تمام‭ ‬مدت‭ ‬محبوس‭ ‬شوند.
‭ ‬آن‌ها‭ ‬تمایل‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬بیرون‭ ‬روند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬حیاتی‭ ‬خود‭ ‬بپردازند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬می‌توانند‭ ‬سگ‌های‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬ملاقات‭ ‬کنند‭. ‬شما‭ ‬هم‭ ‬ضمن‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬سایرین‭ ‬هم‭ ‬سرگرم‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭ .‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬برای‭ ‬سگ‭ ‬فعالیت‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬سایرین‭ ‬باید‭ ‬فعالیت‭ ‬مناسبشان‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬نمایید‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬فعالیت‭ ‬دیگری‭ ‬باشد‭.‬

۶- ‬تماس‭ ‬فیزیکی‭ ‬راه‭ ‬ارتباطی‭ ‬مهمی‭ ‬برای‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬محسوب‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬دوستانه‭ ‬شدن‭ ‬روابط‭ ‬می‌شود‭. ‬
با‭ ‬حیوان‭ ‬خود‭ ‬بازی‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬نوازشش‭ ‬کنید‭.‬‭ ‬

۷- ‬هیچگاه‭ ‬نظیر‭ ‬یک‭ ‬کودک‭ ‬با‭ ‬حیوان‭ ‬اهلی‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬سگ،‭ ‬برخورد‭ ‬نکنید‭.‬‭ ‬
سگ‭ ‬یک‭ ‬حیوان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬کاری‭ ‬نکنید‭ ‬که‭ ‬احساس‭ ‬ناامنی‭ ‬کند‭ ‬درعوض‭ ‬قوی‭ ‬باشید‭.‬

۸ – ‬هیچگاه‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬نکنید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬صدمه‭ ‬بزند‭.‬‭ ‬
آن‌ها‭ ‬ضعیف‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬آزارشان‭ ‬می‌تواند‭ ‬سبب‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬بدشان‭ ‬بیاید‭ . ‬اگر‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬تصادفی‭ ‬باعث‭ ‬اذیتشان‭ ‬شدید‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬رفتاری‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬عذرخواهی‭ ‬کرده‌اید‭ ‬.

۹-حیوان خانگی خود را داماد کنید
نظافت منظم یک روش عالی برای مراقبت از حیوان خانگی شما است.
قطع ناخن های آنها از بروز مشکلات در راه رفتن جلوگیری می کند.
مسواک زدن دندان آنها باعث کاهش بوی بد دهان می شود.
استحمام آن‌ها می تواند خشکی و خارش را کاهش دهد و حیوان خانگی شما را راحت تر کند.
مسواک زدن کت حیوانات به ریزش موهایشان به حداقل ممکن کمک می‌کند و این یک راه فوق العاده برای توجه به آن‌ها است.

۱۰-یک برنامه منظم نگه دارید
برگزاری یک برنامه منظم یکی از مهمترین کارهایی است که می‌توانید برای حیوان خانگی و خودتان انجام دهید. حیوان خانگی شما می‌داند چه موقع باید بیرون برود، چرت بزند، بازی کند یا برای رختخواب آماده شود. این به خلق و خوی آن‌ها کمک می کند و به شما کمک می‌کند تا با حیوان خانگی خود رابطه خوبی برقرار کنید.

 

آنچه در بالا آمده است تنها بخشی اطلاعات درباره چگونه با حیوان خانگی خود خوب برخورد کنیم می‌باشد . پیشنهاد می‌گردد جهت بررسی بیشتر و دقیق‌تر با کلینیک مرکزی کرج یا دکتر اینالو با سالها تجربه در مداوای انواع حیوانات تماس بگیرید .
۳۲۵۵۷۲۰۰ (۰۲۶)
۴۷۱۵۲۵۰ (۰۹۳۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست